כותרת ראשית לדף

 
    אודות המכון
    הסטוריית המכון
    עדכונים חמים
    השיטה בהרחבה
    שיטת שבתאי והעידן הנוכחי
    קורסים
    מן העיתונות
    מכתבי לקוחות
    הדגמת אבחון
    צור קשר
בס"ד
 
 
 
 
השיטה בהרחבה

"שיטת שבתאי" פותחה לאחר עיון מעמיק במבנה האישיות עפ"י הקבלה היהודית.

גם בדתות אחרות מקובל להתייחס לגוף כאל כלי המכיל את הנפש האנרגטית המכילה ומפעילה אותו.

בקבלה היהודית ישנה התייחסות מיוחדת ומפורטת לענייני הנשמה, הרוח והנפש הפועלים בנו בדרגות שונות. (במאמר זה אתייחס בעיקר לעניינים הנוגעים בשיטת האבחון).

ובכן, בשונה ממה שמקובל לחשוב כאילו שכל הנפש נכנסת פנימה לגוף וממלאת אותו, הרי שהנפש בעצמתה מכילה כמות של אנרגיה וידע שגם אם חמישה אחוז ממנה יכנסו פנימה לגוף, לא יוכל הגוף להכיל את העוצמה ויתפוצץ לרסיסים. ועל כן נמנעת הנפש מלהדהים את הגוף בעוצמתה. ברצון הבורא, מחלקת הנפש את עצמה לשני חלקים משמעותיים באופן שחלק מזערי מהנפש נמצא באופן קבוע בתוך הגוף ואילו שאר החלקים אופפים סביבו.

החלק שנמצא בתוך הגוף נקרא "אור פנימי" והחלקים הנמצאים מחוץ לגוף נקראים בשם "אור מקיף" . תפקידו של ה"אור הפנימי" הוא להפעיל את הגוף הפיזי ולהיות אחראי על התפקוד הפיזי - מוטורי ועל רמת המודעות הפשוטה ברמה של אינסטינקטים בסיסיים. (חלקו הגדול של "האור הפנימי" נמצא אף הוא לרוב מחוץ לגוף ומצטרף אליו עפ"י הזמנה מהגוף כגון בשעת מאמץ פיזי או אינטלקטואלי שבו האדם מגייס את כוחותיו לצורך פעולה מסוימת).

חלקי הנפש הנקראים "אור מקיף" והנמצאים סביבנו (הילות) רובם תת מודע ומכילים את הארכיון של הנפש הן מהגלגולים הקודמים וכן הדחקות ושיכחות מהגלגול הנוכחי.

מהתבוננות מעמיקה יותר ניתן לחלק את ה"אור המקיף" ל"מקיף רחוק" ול"מקיף קרוב", המקיף "הרחוק” רחוק מהגוף ומהמודע ומכיל בתוכו ידע ואנרגיה שאין ביכולת הגוף לשאתם כלל.

המקיף הקרוב סמוך יותר לגוף ותפקידו לתמוך בו ולייעץ לו. ניתן לומר שה"אור המקיף" מהווה את עולם החשיבה התיאורטי שלנו, עולם של שאיפות רחוקות, אידאלים ומאוויים. לצורך המחשה, כששואלים מישהו כמה זה 2+2 עונה הוא בדרך כלל חזרה את התשובה- "4" מתוך ה"אור הפנימי" ומבלי להעמיק במחשבתו. אותו אדם, כשיישאל מה בדעתו לעשות אילו היה זוכה בפרס גדול של 10 מליון דולר, יעצום ברוב המקרים את עיניו כשראשו נטוי מעט אחורה וינסה לדלות מעצמו מהם משאלותיו האמיתיות אותם היה רוצה להגשים. במצב זה הוא ב"אור המקיף".

באופן שבתוך כל אחד ואחד מאיתנו מתנהל דיאלוג פנימי קבוע בין הצרכים של גרעין האישיות שלנו – האור הפנימי, לבין היועץ הצמוד באור המקיף המנסה להשליט את דעתו ולכוון את האדם מבחוץ.

יש להדגיש ולומר שהנפש במהותה לפני ירידתה לגוף איננה מחולקת לחלקים הנ"ל וגם לאחר פרידתה מהגוף חוזרת ומתאחדת למקשה אחת.

גם תכונות האופי הבסיסיות של הנפש אינן מוכרות לנו ואינן מזוהות עם תכונות האופי של האדם המוכר לנו. תכונות האופי "נרכשות" ע"י הנפש לאחר ירידתה לגוף ונקראות בלשון הקבלה בשם "המלבושים" של הנפש, באופן שלאחר פטירת הנפש מהגוף פושטת היא מלבושים אלו וחוזרת למצב אנרגטי כבתחילה.

הנפש מקבלת את מלבושיה כדלהלן: "האור הפנימי" מקבל את עיצוב האישיות מגורמי השמיים בזמן הלידה, קרי – המפה האסטרולוגית.

הרבה יש במאמרי חז"ל על השפעת הכוכבים והמזלות על אופיים של בני האדם והעניין מתבצע באופן שבזמן צאת התינוק לאוויר העולם נחשף הוא להשפעה הקוסמית של הכוכבים השולטים ומקרינים את השפעתם באותה עת על פני כדור הארץ.

השפעה זו שולטת בכל רמות האנרגיה הקרובות לעולם החומר ולענייננו – ה"אור הפנימי".

ה"אור המקיף" עשוי מאנרגיה זכה וטהורה שהגדרתה הקבלית היא "עולם העשייה הרוחני שמעל השמש" (כלומר – כוכבים וכו').

במקום זה שמעל הכוכבים שולטים אך ורק צירופי אותיות, קוים, נקודות, ונוסחאות מתמטיות.

כמובן שעולם זה איננו מוכר ואיננו נתפס בהגיון ועל כן אין לנו אלא להיצמד לנוסחה מתמטית המפרקת את שם האדם למספרים ומחשבת את תכונות האופי של "האור המקיף". שמו של האדם במצב זה חייב להכיל גם את שם אימו כפי שהיה בעת לידתו. הואיל ובשניית הלידה נדבק שם האם לתינוק הנולד ומהווה את צירוף האותיות הראשון של "האור המקיף", לצורך ההמחשה ניתן להיזכר בסרט המולבש על ידו של התינוק בזמן הלידה ונושא את שם האם. צירוף בסיסי זה לא יורד מה"אור המקיף" כל חייו. לאחר זמן מקבל האדם את שמו הפרטי, שב"אור המקיף" נחשב הוא לשם "שני" שניתן לשנותו או להחליפו. אין לי את הידע בדבר מקוריותה של נוסחה זו. (אין מדובר ב"נומרולוגיה") הנוסחה מופיעה בספרי מקובלים עתיקים ביניהם "נחש הנחושת" (עיין פרק הסטוריה".

בנוסחה זו של "האור המקיף" ניתן לחלק את הסוגים ל-12 , המקבילים באופיים ל-12 המזלות הקוסמיים ושניתן לכנותם "מזלות קבליים". גם במזלות אלו מתבצעת החלוקה ליסודות ה"אש, אויר, מים, אדמה" ממש כמו אצל עמיתיהם מהאסטרולוגיה.
מזלות טלה אריה קשת שייכים ליסוד האש. מזלות שור בתולה גדי שייכים ליסוד האדמה, מזלות סרטן עקרב דגים - יסוד מים, ומזלות תאומים מאזנים דלי - יסוד האויר.
כשעוברים להתבונן בתרכובת היסודות הנ"ל קל יהיה להכיר בעובדה הידועה שיש מהיסודות צרופים המפרים ומחזקים זה את זה כגון אש-אוויר, אש-אש, אויר-אויר, מים-אדמה, מים-מים, אדמה-אדמה. ויש יסודות השונים ומתנגדים זה לזה כגון אש-מים, אש-אדמה, אש-אדמה, אויר-מים, אויר-אדמה.
במצב זה ניתן כבר לבנות "מפת אישיות" המכילה בתוכה מחד גיסא את תכונות האופי של ה"אור הפנימי" כתוצאה מההכרות עם היסוד המתקבל ממצב הכוכבים בזמן לידה, ומאידך גיסא את נוסחת היסוד השולטת ב"אור המקיף" ומכאן את רמת ה"קונפליקט" בתוך האישיות.
ב"שיטת שבתאי" מתייחסים בעיקר לחלוקה בין האנשים המורכבים ממצב של תאום בין חלקי האישיות והנינוחים בדרך כלל, לבין האנשים המורכבים מיסודות שאין ביניהם תאום והסוערים בדרך כלל.
ממחקר וסטטיסטיקה עולה כי אנשים המורכבים מיסודות נוגדים סובלים לרוב מחרדות, פחדים, דיכאונות, ומצבי רוח משתנים.  ב"שיטת שבתאי" מתקנים מצב זה ע"י שינוי הנוסחה של ה"אור המקיף" באמצעות תוספת שם.
שם נוסף המכיל כמות מספרית, שבצירוף עם השמות הקודמים, יבנה נוסחה חדשה של יסוד אחר ה"תומך" ב"אור הפנימי", יכול תוך מספר חודשים "להפוך את הקערה על פיה", לייצב את הרדם ולגרום לו ל"אושר פנימי".
 
התאמת יתר
גם אצל האנשים שאצלם לכאורה יש התאמה בין האור הפנימי והמקיף ביסודות שלהם, לא הכל ורוד. את הקבוצה שבה אין שוני הסותר בין היסודות מחלקים אנו ל-3 קבוצות (להלן ה"טורים") טור א' ב' ג'.
 
טור א'
זהו מצב שבו יש אותו מזל ממש גם באור הפנימי וגם באור המקיף, כגון טלה-טלה, שור-שור, תאומים-תאומים וכו'. במצב זה אין שום הפריה או דיאלוג כלשהו בין האור הפנימי והמקיף. אדם זה "מחובר לעצמו" במידה מוגזמת, איננו בנוי להגמיש עצמו או לחשוב אחרת מהחומרים מהם הוא עשוי. אנשי טור א' מרגישים תקועים ובודדים, עומדים על דעתם וסובלים מאד כשנאלצים להתפשר.
 
טור ב'
כאן כבר יש דיאלוג כלשהו, המפה בנויה משני מזלות שונים השייכים לאותו יסוד. כגון" עקרב-סרטן, עקרב-דגים, סרטן-דגים, ממזלות המים. אריה-טלה, אריה-קשת, טלה-קשת, ממזלות האש. תאומים-מאזנים, תאומים-דלי, מאזנים-דלי, ממזלות האויר. בתולה-שור, בתולה-גדי, שור-גדי, ממזלות האדמה.
מצב זה יוצר אישיות טריוויאלית החושבת "בקטן", אנשי טור ב' בדרך כלל עסוקים בעצמם, שמרנים, ואינם מנצלים הזדמנויות.
טור ב' מצליחים בעיקר כשריכים, עובדי מדינה, שומרי חוק וסדר, ועושים מלאכתם נאמנה.
 
טור ג'
הטור הטוב ביותר.
המפות בטור זה מורכבות משני יסודות שונים המפרים זה את זה כגון אש-אויר או מים-ואדמה כגון: טלה אריה קשת, בתרכובת עם תאומים מאזנים דלי. או בתולה שור גדי בתרכובת עקרב סרטן דגים.
במצב זה יש לאדם מעוף גבוה, ההפריה שבין היסודות השונים יוצרת פרספקטיבה רחבה יותר המאפשרת גמישות מירבית ומציאת אלטרנטיבות חלופיות במהירות גבוהה.
טור ג' עירניים מאד לנעשה סביבם, יש להם את היכולת ליזום, להתמודד עם בעיות, למצוא פתרונות, וכל זה תוך שמירה על שלוות הנפש והתאום הפנימי.
 
שינויים במהלך החיים
עד כה תארנו את האבחון כהכרות עם "חומרי הגלם" המרכיבים את האישיות ויוצרים תמונה של תכונות הטבועות באופיו של האדם הן את אלו של האור הפנימי והן את אלו של האור המקיף. אך מצב זה איננו קבוע. בספר שער הגלגולים של האר"י  ישנו הסבר המלמד על התחזקות האור המקיף עם השנים והתגברותו על האור הפנימי, באופן שהאדם בתחילת חייו ניזון ומושפע בעיקר מ"האור הפנימי" ואילו בסוף חייו מושפע הוא לגמרי מ"האור המקיף".
ההגיון שבדברים הוא שהתינוק בזמן לידתו עסוק בהישרדות פיזית, מחובר לעצמו, והינו חומרני לחלוטין. האור המקיף מנסה להעביר את לחישותיו בענייני רוח אך לשוא.
עם השנים ממשיך האור המקיף "לנסר" באוזן, להשפיע, לשכנע, ואט אט האדם מקבל את השפעת האור המקיף.
האור המקיף הוא כמו אדם נוסף הנמצא סמוך לאדם ולוחש לו באוזן באופן קבוע דברים מסוימים ללא הפסקה. גם אם במשך השנים הראשונות יתנגד האדם לרעיונות אלו וידחה אותם, הרי שלאחר 40-50 שנה הם יהפכו לחלק ממנו.
לגיל יש חשיבות גדולה באבחון האופי. משנה לשנה השפעת האור המקיף גודלת וה"מינון" שבין האור הפנימי לאור המקיף משתנה לטובת האור המקיף. (מומלץ לקרא בענין זה את הראיון עם גיל ימיני שלמד את השיטה וחווה את השינוי בעצמו. הראיון ניתן לעתון "לאשה" תחת הכותרת "חשבתם שאתם מזל דלי-תבדקו שוב" (נמצא באתר ב"עתונות").
בגילאים מאוחרים  האור המקיף נעשה דומיננטי ביותר ויש בכוחו להשפיע ולשנות תכונות אופי בסיסיות אליהן היה האדם רגיל מתוקף המפה האסטרולוגית.
מאחר ולכל מזל יש את מידת העוצמה והכריזמה (דירוג אנרגיה) שהוא נושא איתו, ניתן לזהות מגמה של התחזקות במהלך החיים או החלשות עם המעבר לאור המקיף.
כשיש פער קיצוני ב"דירוג האנרגיה" לטובת האור המקיף, יסבול האדם מ"דימוי עצמי נמוך" בתקופת הילדות מאחר והתחושה תהיה כאילו שהולך לידו ענק המאיים עליו בעצם נוכחותו. עם השנים האור המקיף נכנס ומחזק את האדם באופן המדהים את סביבתו. במצב כזה הופך האדם בגיל מבוגר לצעיר ונמרץ ומממש את רצונותיו וחלומותיו.
במצב ההפוך, כשהאור הפנימי הוא החזק, עיקר המימוש נעשה בחלק הרשון של החיים. עם כניסת האור המקיף נחלש האדם "ומזדקן". במצבים מסויימים ניתן לבלום הזדקנות זו ע"י החלפת האור המקיף באמצעות תוספת שם.
 
סדר המזלות לפי מידת האנרגיה מלמעלה למטה הוא כדלהלן:
עקרב, אריה, בתולה, תאומים, שור, טלה, סרטן, מאזנים, דלי, גדי, דגים, קשת.
באופן שהעקרב הוא החזק ביותר והקשת נחשב ל"חלש".
 
זוגיות
כמובן שבשיטה זו ניתן לאבחן התאמה בזוגיות ו/או שותפות. לצורך התאמה מרבית מומלץ לוודא שיש בין בני הזוג תאום ביסודות של האור המקיף (לצורך התאמה אידאולוגית) וכן בין היסודות של האור הפנימי (לצורך התאום המעשי היום יומי).
במצב של תאום בין האור הפנימי של הצדדים ושוני באור המקיף יהיו חילוקי הדעות תמיד סביב עניני הרוח והתכניות לטווח הרחוק וכן בענייני אידיאולוגיה, פוליטיקה, דת, חינוך וכו'.
במצב הפוך כשהתיאום הוא רק באור המקיף, יהיו עניני הרוח המכנה המשותף בין הצדדים, אך חוסר התאמה תהיה בבחירת הריהוט, טעם האוכל, קצב החיים הכללי וכו'.
במידה ויש פער גילאים גדול בין הצדדים יש לבדוק אם המבוגר שבהם לא "עבר" להשפעת האור המקיף הוא זה שמתאים כרגע לאור הפנימי של בן הזוג. במצב כזה, עם השנים כשגן בן הזוג הצעיר "יעבור " לאור המקיף הקשר עשוי להשתנות.
 
סיכום
שיטת שבתאי הינה תוצאה של מחקר ומעקב אחרי התנהגויות ותכונות האופי של בני אדם בהשוואה למפה שלהם.
הידע הנצבר במהלך השנים הוא רב ביותר ומקיף רבדים ותחומים שונים של כל מפה ומפה כגון: הרגלי אכילה, מצב בריאותי, רמת
אינטליגנציה, יחסי חברה, רגישויות, העדפות מקצועיות ועוד.
שיטת שבתאי מחלקת את כלל האוכלוסיה ל-144 - תבניות אפשריות שהדמיון בין הדמויות בכל תבנית יהיה רב.
האבחון מקנה את הידע הנוגע לחומרי הגלם המהווים את הבסיס להתנהגות, אך לא בהכרח את התיפקוד ברמת השטח. בשיטת שבתאי לא ניתן "לראות" מצב כלכלי מדוייק או אירועים ספציפיים ויש צורך להביא בחשבון את נסיבות החיים שעברו על האדם ואת ההרגלים שרכש כתוצאה מהחברה בה הוא חי, השפעות גנטיות, מקום מגורים, אקלים, תרבות, חינוך מצג כלכלי של הורים, אמונה דתית, תמיכה חברתית, תזונה. כל אלו מרכיבים נוספים אותם יש להביא בחשבון בזמן הייעוץ וההכוונה.
קורס אבחון נמשך 4 חודשים (16 שיעורים) כשכל שיעור נמשך שעתיים. השיעורים מתקיימים אחת לשבוע ובמהלכם לומדים את הטכניקה של האבחון ואת הכללים שנצברו במשך השנים ע"י קבוצות המחקר. (עיין עוד "קורסים").
 
 
 
 טואול - בניית אתרים